XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG 350HP 10M3

  – Tên sản phẩm: XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG H5 350HP – 10M3
  – Mã sản phẩm : LZ5250GJBH5DB
  – Động cơ: YC6MK350-50

  Điện thoại
  Messenger
  Zalo
  Facebook
  Liên hệ